Actueel
Winst uit onderneming versus belastbaar loon

Winst uit onderneming versus belastbaar loon

21 januari 2019
Categorie: Nieuws

Het is niet altijd eenvoudig om aan te geven wanneer iets moet worden belast als belastbare winst uit onderneming, als belastbaar loon of als belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden. De feitelijke omstandigheden spelen hierbij een belangrijke rol.

Bij een dienstbetrekking staat iemand in een gezagsverhouding tot een andere. In de meeste gevallen is bij voorbaat duidelijk of er een gezagsverhouding bestaat. Het is daarbij niet belangrijk of de werkgever gebruik maakt van een aanwezige gezagsverhouding. Het feit dat hij aanwijzingen en instructies kan geven, is al voldoende.

Ook als iemand slechts één opdrachtgever heeft, kan dat een aanwijzing zijn dat er geen sprake is van een onderneming.  Dat kan dan weer anders zijn als de betrokken persoon omvangrijke investeringen doet, personeel heeft, zaken zelf weer uitbesteedt etc.

Raapleeg hierover in voorkomend geval een adviseur en leg daarbij de ontwikkelingen van de Wet DBA langs.

Terug