Actueel
Wilt u box 3 heffing vermijden over uw spaargeld, denk dan aan het oprichten van een BV

Wilt u box 3 heffing vermijden over uw spaargeld, denk dan aan het oprichten van een BV

31 augustus 2020
Categorie: Nieuws

 

Op 1 januari 2021 is er weer een peildatum welke een rol gaat spelen voor uw aangifte inkomstenbelasting 2021. Heeft u (veel) spaargeld in box 3 op die datum, dan loopt u tegen de box 3 heffing aan.

U kan  natuurlijk in bezwaar gaan tegen deze heffing, maar de kans van slagen is daar nagenoeg nihil. Er is enkel meer succes mogelijk als u geen of een laag inkomen hebt en wel dusdanig dat dit te weinig is om deze box 3 heffing te kunnen betalen.

Het is in ieder geval raadzaam in november van dit jaar stil te staan of u uw geld onder wil brengen in een op te richten BV. Als u dat namelijk dan opricht voor het eind van het jaar en uw geld daarin onderbrengt als eigen vermogen, u daarmee de box 3 heffing over dat deel vermijdt over het jaar 2021 e.v. althans onder de huidige wetgeving.

Weet ook dat het i.h.a. niet raadzaam is om onroerend goed dan wel effecten in deze BV onder te brengen. Dat hangt namelijk af van het te verwachten rendement.

Het spaargeld is eenvoudig in de op te richten BV onder te brengen en te betitelen als eigen vermogen. Wij helpen u daar natuurlijk graag met het opzetten hiervan i.s.m. de notaris.

NB: van belang is natuurlijk ook in dit kader Prinsjesdag (15 september) af te wachten, als de plannen van het kabinet worden gepresenteerd.

Terug