Actueel
Wijziging rentevergoeding vennootschapsbelasting

Wijziging rentevergoeding vennootschapsbelasting

29 oktober 2019
Categorie: Nieuws

Op Prinsjesdag is aangekondigd, dat de regels inzake het vergoeden van rente aan de Belastingdienst voor wat betreft de vennootschapsbelasting (Vpb) in 2020 veranderen. Ook het vergoeden van rente door de Belastingdienst verandert als het de Vpb betreft.

Rente betalen aan Belastingdienst
Op dit moment moet je uiterlijk binnen vijf maanden na het aangiftetijdvak aangifte doen voor de vennootschapsbelasting. Dit is dus meestal vóór 1 juni. Als je aangifte doet na de derde maand, dus vanaf 1 april, dan kan belastingrente in rekening worden gebracht. Dit kan ook als de Belastingdienst niet van jouw aangifte afwijkt.

Wijziging vanaf 2020
Vanaf volgend jaar hoeft in bovenstaande gevallen geen rente meer betaald te worden, tenzij wel van de aangifte wordt afgeweken.

LET OP!
Het blijft dus van belang het bedrag van de verschuldigde vennootschapsbelasting via de aangifte niet te laag vast te stellen.

Korting vervalt bij betaling ineens
Wanneer je een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting niet in termijnen maar ineens betaalt, dan ontvang je nu nog een korting over de helft van het verschuldigde bedrag. De korting is gelijk aan het percentage invorderingsrente (4%). Deze korting vervalt per 2021.

Terug