Wie kan de studiekosten van uw kind eigenlijk aftrekken?
Nieuws - 17 juni 2021

Wie kan de studiekosten van uw kind eigenlijk aftrekken?

Stel uw kind is meerderjarig en volgt een gerichte vervolgopleiding om straks een mooie baan te kunnen krijgen. Daar worden dan kosten voor gemaakt zoals: collegegeld, cursusgeld, lesgeld of examengeld, boeken of bepaalde software. En stel er is geen recht op studiefinanciering, er is geen sprake van een lening, beurs of OV-abonnement van DUO. Dus deze studie moet uit eigen middelen worden bekostigd.

Zijn dergelijke scholingsuitgaven dan aftrekbaar en zo ja voor wie?

Mag u als ouder deze aftrek claimen
Weet dat u als ouder dergelijke kosten voor uw kind niet kan aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Als u een eigen bedrijf heeft en de opleiding van uw kind ligt in het verlengde van mogelijke / min of meer huidige werkzaamheden van uw bedrijf, is het denkbaar dat u als werkgever de kosten fiscaal voordelig vergoed. 

Mag het kind zelf deze aftrek claimen
Maar stel u doet jaarlijks een schenking aan uw kind en uw kind denkt, goh ik betaal de studie uit ‘mijn eigen zak’. Uw kind kan dan wel de studiekosten als scholingsuitgaven aftrekken in de eigen aangifte inkomsten belasting althans die mogelijkheid bestaat nog tot en met dit jaar (volgend jaar ligt dat anders overigens).

Welke kosten zijn dan i.e.g. niet aftrekbaar
Deze kosten mag het kind dan niet aftrekken:

  • rente voor studieschulden;
  • kosten van levensonderhoud, bijvoorbeeld huisvesting, voeding en kleding;
  • reis- en verblijfkosten;
  • kosten voor studiereizen of excursies;
  • kosten voor (de inrichting van) een werk- of studeerruimte;
  • kosten van een laptop, tablet of printer en kosten van 'randapparatuur', zoals een muis, scanner, en toetsenbord.

Maar het kind heeft nog geen inkomen
U zult denken, het kind heeft nog geen inkomen. Wat schiet het er dan mee op. Dat is simpel, want als er geen inkomen in box 1,  3 of 2 is, dan kan het restant van de persoonsgebonden aftrek (scholingsuitgaven vallen daar onder) met het inkomen in een volgend jaar verrekenen. Dus de aftrek wordt als het ware nu wel al vast bepaald en kan later aangewend worden. 

5 jaar terug
Weet dat u nog een T-biljet kunt indienen voor uw kind over de jaren vanaf 2016.