Actueel
Wetsvoorstel Wet Excessief lenen bij eigen vennootschap

Wetsvoorstel Wet Excessief lenen bij eigen vennootschap

13 juli 2020
Categorie: Nieuws

 

Aanmerkelijk belanghouders moeten vanaf datum inwerkingtreding van dit wetsvoorstel inkomstenbelasting betalen over leningen van hun vennootschap voor zover die leningen meer bedragen dan € 500.000.

Een eigen woning schuld wordt onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk hiervan uitgezonderd. Een eigen woning schuld moet wel voldoen aan de bepalingen van een eigen woning lening.

Voor nieuwe eigen woningschulden, aangegaan als de wet in werking is getreden, moet een recht van hypotheek op de eigen woning worden verstrekt. 

De drempel van € 500.000 geldt voor de partners gezamenlijk en is tussen de partners vrij te verdelen. 

Is er naast de schuld tevens een vordering op de BV, dan speelt dat hier geen rol. Dat wil zeggen dat wordt niet automatisch gesaldeerd. Daar moet dan vooraf op worden geanticipeerd.

Het wetsvoorstel zal naar verwachting 1 januari 2023 in werking treden en de peildatum is 31 december 2023. Is er op 31 december 2023 dus in box 3 een schuld aan de eigen BV van bijvoorbeeld € 700.000, dan zal er in de aangifte inkomstenbelasting 2023 € 200.000 als fictief regulier voordeel in box 2 aangegeven moeten worden en daarover is € 53.800 (26,9%) inkomstenbelasting verschuldigd.

Is er in 2023 daarnaast een eigen woning lening aangegaan met de eigen BV, dan zal daar in 2023 een hypotheek voor gevestigd moeten worden. Anders vormt dat ook inkomen in box 2. 

In dit rekenvoorbeeld is eind 2024 de drempel geen € 500.000 meer maar € 700.000. Dat fictieve reguliere voordeel van € 200.000 ins dit voorbeeld verhoogt dus de drempel. Stel nu dat in 2024 de schuld weer met € 200.000 wordt afgelost, waardoor de lening is teruggelopen naar € 500.000, dan is die aflossing in 2024 volgens het voorstel een negatief regulier voordeel en dat kan dan weer middels carry back verrekend worden met 2023 en komt die € 53.800 weer retour. Dan herleeft ook weer de 'oude' drempel van € 500.000.

Terug