Wetsvoorstel excessief lenen - update
Nieuws - 13 juli 2021

Wetsvoorstel excessief lenen - update

 

Het voorstel is, dat als de dga per op 31 december 2023 een schuld aan zijn eigen BV heeft van meer dan € 500.000, het meerdere als een fictief regulier voordeel wordt gezien (= belast in box 2) en aangegeven moet worden in de aangifte inkomstenbelasting 2023.

Maar er is voldoende dekking
Er blijft sprake van fictief regulier voordeel voor het deel boven de € 500.000 ook al is er sprake van een reële lening met een reële terugbetalingsverplichting en waarbij er de intentie is dat terug te betalen en die mogelijkheid ook aanwezig is vanwege voldoende dekking.

De rente blijft verschuldigd op de lening
Het merkwaardige is, dat er dus sprake is van een fictief regulier voordeel, maar de lening als zodanig nog steeds blijft bestaan. Dus de DGA in kwestie is en blijft gewoon rente verschuldigd over de lening zoals die er stond op 31 december 2023 dus zonder toepassong van die fictie. En de BV moet over de totale rente dus vennootschapsbelasting verschuldigd en tzt is de DGA over het saldo weer winst uit Aanmerkelijk Belang verschuldigd.

Aflossing en achterwaartse (verlies)verrekening
Als er na 2023 toch nog aflossingen plaatsvinden, dan vormen die weer een negatief fictief regulier voordeel. Probleem is dan echter dat er maar een beperkte achterwaartse (verlies)verrekening is (Iees: achterwaartse verliesverrekening is 1 jaar). Dus je schiet er dan feitelijk niet veel mee op, tenzij die achterwaartse verliescompensatie mogelijkheid wordt verruimd.

Drempel van € 500.000 voor fiscale partners samen
De drempel van € 500.000 betreft de drempel van de DGA en zijn fiscale partner samen. Diens kinderen kunnen ook weer max € 500.000 pp lenen.

Eigen woning schulden
Eigen woning schulden zijn uitgezonderd van deze regeling, mits er een recht van hypotheek is verstrekt en de hypothecaire inschrijving tenminste het bedrag van de schuld is. Zo’n recht van hypotheek is niet vereist voor op 31 december 2022 bestaande Eigen woning schulden.

Bancair rondje ter aflossing
Het gekke doet zich voor als een DGA een reële lening heeft afgesloten bij zijn eigen BV voor bijvoorbeeld vastgoed in privé. Als zo’n lening dan meer is dan € 500.000, loopt hij tegen die fictie op. Maar dat is weer niet het geval als de DGA in privé het geld alsnog bancair gaat lenen, de DGA daarmee zijn schuld aan de BV aflost en de BV op haar beurt dit geld weer bancair gaat beleggen.