Wetsontwerp 'Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie'.
Nieuws - 2 augustus 2021

Wetsontwerp 'Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie'.

 

De steunmaatregelen houden op een gegeven moment op. Dat zal naar verwachting leiden tot een stijgend aantal ondernemers die al dan niet noodgedwongen gaan dan wel moeten stoppen en dan met achterlating van schuldeisers. De weg naar een TURBO liquidatie komt dan in beeld.

In geval van een turboliquidatie kan de ontbinding van een BV snel worden geregeld en bespaart kosten. Er is enkel een aandeelhoudersbesluit voor nodig en samen met het kvk-formulier en een kopie van het id-bewijs van de bestuurder kan het naar de kvk gestuurd worden en weg is de BV.

Om misbruik van de turboliquidatie-regeling te voorkomen en schuldeisers tegemoet te komen, ligt er nu een  wetsontwerp 'Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie'. 

Bestuurders die gebruik willen maken van de turboliquidatie zijn na invoering van dit ontwerp verplicht, anders nog dan nu het geval is, stukken bij het handelsregister te deponeren waarin zij financiële verantwoording afleggen. Ook moeten zij de betrokken schuldeisers hiervan op de hoogte stellen. Schuldeisers die menen dat misbruik wordt gemaakt van de turboliquidatie, kunnen hier dan tegen opkomen. Het niet naleven van de deponeringsverplichting wordt strafbaar gesteld in de Wet op de economische delicten. Verder riskeren bestuurders die misbruik maken van de turboliquidatie een bestuursverbod voor maximaal vijf jaar.