Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)
Nieuws - 4 juni 2021

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Al eerder schreven wij over de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) welke 1 juli 2021 in werking treedt. Vanaf de datum van inwerkingtreding heeft de WBTR onmiddellijke werking. Het doel van de WBTR is om de regeling voor bestuur en toezicht bij de verschillende soorten rechtspersonen aan te vullen en te verduidelijken.

Grootste punt van aandacht is de beoordeling of de statuten nog wel in lijn zijn met de WBTR. Het is dan ook raadzaam advies in te winnen om te bezien of de statuten (op termijn) aanpassing behoeven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de stemverhoudingen die aanpassing zouden kunnen behoeven. Daarnaast is het belangrijk om ook te onderzoeken of de (interne) reglementen en procedures (zoals het huishoudelijk regelement) nog voldoen aan de nieuwe wetgeving. Ook deze (interne) stukken dienen dus (eventueel) te worden aangepast.