Actueel
Wet arbeidsmarkt in balans (Wab): proeftijd

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab): proeftijd

11 maart 2019
Categorie: Nieuws

Deze week het tweede item van de plannen uit de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab): proeftijd. 

De verlenging van de maximale duur van de proeftijd is geschrapt uit het wetsvoorstel. Het voorstel was deze te verruimen van maximaal twee maanden naar vijf maanden voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit maakt nu geen onderdeel meer uit de Wab.

De wettekst wordt wel gewijzigd, maar dat heeft geen inhoudelijke gevolgen voor de regels rondom de proeftijd. 

Welke proeftijd geldt wanneer? Een arbeidsovereenkomst voor de duur van:

  • 6 maanden of korter: geen proeftijd
  • 6 maanden tot 2 jaar: 1 maand
  • 2 jaar of langer, maar voor bepaalde tijd: 2 maanden
  • onbepaalde tijd: 2 maanden.

Alleen de één maandstermijn kan bij cao worden verlengd. Het is verder toegestaan om een kortere proeftijd overeen te komen. 

Als er iets niet goed gaat bij het afspreken van een proeftijd, dan is de sanctie: nietig, met andere woorden ongeldig. Er kan dan geen gebruik worden gemaakt van het proeftijdbeding en zal de arbeidsovereenkomst dus doorlopen. 

Een proeftijd is onder meer niet geldig als deze:

  • niet schriftelijk is aangegaan; of
  • niet voor beide partijen gelijk is; of
  • voor een langere periode is afgesproken dan is toegestaan; of
  • is opgenomen in een arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor ten hoogste zes maanden.
Terug