Actueel
Wet arbeidsmarkt in balans (Wab): het recht op een transitievergoeding

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab): het recht op een transitievergoeding

25 maart 2019
Categorie: Nieuws

Ons vierde item uit de plannen de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab): het recht op een transitievergoeding ontstaat al vanaf de eerste dag. 

Een arbeidsovereenkomst dient op dit moment ten minste twee jaar te hebben geduurd voordat een werknemer aanspraak zou kunnen maken op een transitievergoeding. Dat recht gaat met de komst van de Wab al ontstaan vanaf de eerste dag van het dienstverband en ook de proeftijd valt hierin. 

Vanaf 1 januari 2020 wordt verder niet meer gerekend met het aantal volledig gewerkte halve dienstjaren. De hoogte van de vergoeding bedraagt straks 1/3 maandsalaris per volledig gewerkt jaar en moet naar rato worden berekend voor de periode dat het dienstverband korter dan een jaar heeft geduurd.

Verder wordt er geen onderscheid meer gemaakt voor dienstverbanden langer dan tien jaar; de opbouw is voor iedereen gelijk. 

Overgangsrecht
Deze maatregel heeft bij inwerkingtreding onmiddellijke werking. Dit houdt in dat per 1 januari 2020 de berekeningsmethode volgens het nieuwe recht toegepast moet worden in die gevallen waarin een transitievergoeding verschuldigd is. 

Er zijn enkele uitzonderingen te vinden in het voorstel, zoals opzegging van de arbeidsovereenkomst vóór 1 januari 2020 of indien er voor de inwerkingtreding al een ontslagprocedure in gang is gezet. Voor die gevallen voorziet de Wab in overgangsrecht. 

Tot slot
Voor de gevallen dat een kleine werkgever het bedrijf moet beëindigen wegen ziekte of pensionering komt er een compensatieregeling. Daarvoor kan men aankloppen bij het UWV. Deze regeling vormt in wezen een aanvulling op de in juli 2018 al aangenomen wet die recht geeft op compensatie van de transitievergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer.

 

Terug