Actueel
Wet arbeidsmarkt in balans (Wab): differentiatie van de WW-premie

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab): differentiatie van de WW-premie

18 maart 2019
Categorie: Nieuws

Deze week het derde item van de plannen uit de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab): differentiatie van de WW-premie. 

Volgens Wab zal vanaf 1 januari 2020 voor alle werkgevers het soort contract (vast of flexibel) de hoogte van de WW-premie bepalen. Nu gaat dat op basis van de sectorcode en de daar bijbehorende premie waar een werkgever door de Belastingdienst wordt ingedeeld. De huidige regeling werkt echter ‘shopgedrag’ in de hand omdat werkgevers tussen sectoren proberen te switchen om premievoordelen te behalen. 

Conform de Wab gaan werkgevers straks een lage WW-premie betalen voor situaties waarin de werknemer zekerheid heeft over zijn arbeidsomvang en inkomen. Voor de overige contracten geldt dan de hoge premie. Concreet betekent dit dat de lage premie van toepassing zal zijn op het loon van werknemers met een schriftelijk contract voor onbepaalde tijd waarbij de omvang van de te verrichten arbeid eenduidig is vastlegt. De hoge premie geldt met name voor oproepovereenkomsten en/of arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. 

Het premieverschil is vooralsnog bepaald op 5 procentpunten. Dit betekent dat wanneer de lage premie 1% is, de hoge premie 6% bedraagt. 

Bij aanname door de Eerste Kamer gaat dit per 1 januari 2020 in en gaat het vermogen dat na 2019 nog in de sectorfondsen zit over naar het Algemeen Werkloosheidsfonds.

 

Terug