Actueel
Wet arbeidsmarkt in balans (Wab): de gevolgen voor oproepkrachten en payrollwerknemers

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab): de gevolgen voor oproepkrachten en payrollwerknemers

8 april 2019
Categorie: Nieuws

Deze week het zesde en laatste item van de reeks met plannen uit het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab): de gevolgen voor oproepkrachten en payrollwerknemers. 

Op dit moment is het nog zo dat een payrollovereenkomst onder de definitie van een uitzendovereenkomst kan vallen. Hierdoor kan een payrollbedrijf het uitzendbeding opnemen waardoor er een ruimere ketenbepaling toepassen van toepassing is; maximaal zes (in plaats van drie) tijdelijke contracten binnen een periode van maximaal vier (in plaats van twee) jaar.

Door de komst van de Wab is het voor payrollbedrijven straks niet meer mogelijk om gebruik te maken van het uitzendbeding en is er dus ook geen ruimere ketenbepaling meer mogelijk. Voor werkgevers die met payrollwerknemers werken zal dit mogelijk tot gevolg hebben dat zij een beperktere tijd gebruik kunnen maken van dezelfde payrollwerknemer in de situatie dat deze payrollwerknemer geen vast contract bij het payrollbureau kan krijgen.

Verder hebben payrollwerknemers straks recht op ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemer die in een gelijke of vergelijkbare functie in dienst van die werkgever zijn, waaronder ook een adequate pensioenregeling.

Deze maatregelen zullen er mogelijk toe leiden dat payrollbedrijven straks hogere tarieven moeten gaan hanteren. 

Werkgevers moeten oproepkrachten straks ten minste vier dagen van tevoren oproepen. Is die termijn korter, dan is een werknemer niet verplicht gehoor te geven aan de oproep. De werknemer behoudt wel het recht op loon als de werkgever de oproep binnen die vier dagen weer intrekt of wijzigt. 

Overgangsrecht
Deze maatregel(en) heeft bij inwerkingtreding onmiddellijke werking. Er komt wel overgangsrecht in verband met het aanbod voor een vaste arbeidsomvang voor oproepkrachten en ten aanzien van enkele bijzondere bepalingen ter zake van een uitzendovereenkomst, als die overeenkomst vóór 1 januari 2020 is gesloten. 

Tot slot
Is er een cao van toepassing? Daarin kunnen afwijkende regels staan. De voornoemde termijn van vier dagen voor oproepkrachten kan bij cao worden verkort tot een dag.

 

Terug