Actueel
Wet arbeidsmarkt in balans (Wab): cumulatiegrond ontslag

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab): cumulatiegrond ontslag

1 april 2019
Categorie: Nieuws

Deze week het vijfde item van onze reeks met plannen uit het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab): cumulatiegrond ontslag. 

In de wet is een opsomming te vinden van (redelijke) gronden voor ontslag. Dit zijn er nu acht in totaal, te weten:
a. Bedrijfseconomische redenen
b. Langdurige arbeidsongeschiktheid
c. Frequent ziekteverzuim
d. Disfunctioneren
e. Verwijtbaar handelen of nalaten
f. Werkweigering wegens gewetensbezwaar
g. Verstoorde arbeidsverhouding
h. Andere omstandigheden (restgrond)

Aan alle eisen van één van die gronden moet zijn voldaan om van een voldragen ontslaggrond te kunnen spreken. Meerdere gronden optellen mag naar huidig recht niet. Met de komst van de Wab mag er wel gecombineerd worden met twee of meer gronden. In aanvulling op de bestaande ontslaggronden wordt namelijk een nieuwe ontslaggrond toegevoegd: de zogenaamde cumulatiegrond. Deze laatste ontslaggrond kan echter bijvoorbeeld weer niet worden gebruikt bij een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. 

Overgangsrecht
De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2020. Of het nieuwe of het oude recht van toepassing is, wordt bepaald door de datum waarop een procedure (in eerste aanleg) wordt gestart. Op een procedure die vóór 1 januari 2020 is gestart en die doorloopt na de inwerkingtreding, blijft het oude recht van toepassing. 

Tot slot
De kantonrechter kan aan een werknemer een extra vergoeding, dus bovenop de transitievergoeding, toekennen als de arbeidsovereenkomst op basis van de cumulatiegrond wordt ontbonden. Deze vergoeding bedraagt maximaal de helft van de transitievergoeding. 

Als de plannen doorgaan, zal een werkgever met de invoering van de cumulatiegrond naar alle waarschijnlijkheid meer ruimte te krijgen bij ontslag. Ook bij een onvolledig dossier kan de rechter de arbeidsovereenkomst ontbinden, namelijk als sprake is van een combinatie van twee of meer gronden. Daar staat dan wel tegenover dat de werkgever in geval van een cumulatiegrond mogelijk een hogere ontslagvergoeding zal moeten betalen aan de werknemer.

Terug