Actueel
Werkzaamheden door accountants inzake de jaarrekening

Werkzaamheden door accountants inzake de jaarrekening

28 oktober 2019
Categorie: Nieuws

Wat is een samenstelopdracht?
Een samenstellingsopdracht wordt in de standaard 4410 Opdrachten voor het samenstellen van jaarrekeningen door accountants gedefinieerd als: “Een opdracht waarbij een accountant deskundigheid inzake administratieve verwerking en financiële verslaggeving toepast om het management te ondersteunen bij het opstellen en presenteren van historische financiële informatie van een entiteit, in overeenstemming met het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving en hierover te rapporteren zoals dat door deze standaard wordt vereist.”

De kern van de door de accountant uit te voeren werkzaamheden is dat de accountant in beginsel uitgaat van de gegevens die de klant aanlevert, tenzij deze niet compleet (niet volledig), niet accuraat (niet nauwkeurig) of anderszins onbevredigend zijn. Is dat laatste het geval, dan dient de accountant dit te communiceren met de klant en aanvullende informatie op te vragen.

Bij ontvangst van de informatie/gegevens van de klant dient de accountant na te gaan of de ontvangen informatie bevredigend is. Er dient door de accountant derhalve gegevensanalyse plaats te vinden: Wat houdt dit in? In feite betreft het alle werkzaamheden die aan de aangeleverde gegevens kunnen worden gedaan, waardoor de accountant zich bewust moet zijn van het feit dat de aangeleverde gegevens niet compleet, niet accuraat of anderszins onbevredigend (kunnen) zijn.

Bent u benieuwd naar overige opdrachten waarbij een accountant kan worden ingeschakeld? Neem dan contact op met één van onze accountant-adviseurs.

Terug