Actueel
Werknemers fiscaal vriendelijk belonen middels aandelen

Werknemers fiscaal vriendelijk belonen middels aandelen

14 mei 2018
Categorie: Nieuws

Zeker bij een bedrijf in opbouw, waarbij iedere euro nog om moet worden gedraaid, maar dit bedrijf toch personeel nodig heeft dat er voor gaat, zien wij dat dit personeel wordt beloond met aandelen. 

Fiscaal zijn er in dit geval 2 mogelijkheden die tot de verbeelding spreken:

a. uitgifte van aandelen onder opschortende voorwaarde,
b. uitgifte van aandelen onder ontbindende voorwaarde.

De fiscale uitwerking is anders en tevens bepalend voor de keuze. In beide gevallen is de uitgifte geen aftrekpost voor de vennootschapsbelasting overigens.

Opschortende voorwaarde
Bij onderdeel a is het zo dat de aandelen pas worden verkregen cq kunnen worden verzilverd als zich een bepaalde situatie heeft voorgedaan in de toekomst. Als deze voorwaarde zich voordoet - bijvoorbeeld de werknemer is dan nog in dienst - vormt de waarde dan loon en is daarover loonheffing verschuldigd.

Ontbindende voorwaarde
Bij onderdeel b krijgt de werknemer de aandelen gelijk. Vervolgens bouw je enkele bepalingen in waardoor de werknemer de aandelen weer moet terug verkopen als zich bepaalde situaties voordoen. Het voordeel in dit geval is dat de waardesprong onbelast is.

Stichting Administratiekantoor 
Stel jezelf tevens de vraag of je wil dat personeel dat aandelen bezit, tevens zeggenschapsrechten verkrijgt of dat je dit wil afschermen via bijvoorbeeld een stichting administratiekantoor.

Terug