Actueel
Werkkostenregeling

Werkkostenregeling

7 mei 2020
Categorie: Nieuws

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven.

De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt in 2020 eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever.

Voor werkgevers die daar ruimte voor hebben, ontstaat er zo extra ruimte voor presentjes en attenties in deze moeilijke tijd. Deze ruimte kan ook worden gebruikt om thuiswerkfaciliteiten aan te brengen op de werkplek van de werknemer thuis. De vrije ruimte wordt in 2020 met maximaal € 5.200 verruimd, waar dat anders belast was geweest met 80% eindheffing.

 (€ 400.000 x 3% = € 12.000 -/- € 400.000 x 1,7% = € 6.800 = € 5.200). De opbouw boven de € 400.000 blijft gelijk op 1,2%.

Terug