Welke kosten mag je aftrekken bij een eigen woning?
Nieuws - 22 april 2024

Welke kosten mag je aftrekken bij een eigen woning?

Houd er rekening mee dat je alleen de rente en kosten mag aftrekken voor je eigenwoningschuld. Dat is het deel van je hypotheek of lening dat gaat over je eigen woning. Bijvoorbeeld om de woning te kopen, te verbeteren of te onderhouden.

Welke kosten mag je wel aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting

-          advies- en bemiddelingskosten voor je hypotheekadviseur,

-          bereidstellingsprovisie,

-          notariskosten voor de hypotheekakte,

-          kadastrale rechten voor de hypotheekakte,

-          taxatiekosten voor het krijgen van de lening,

-          kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie,

-          boeterente,

-          bouwrente die je betaalde ná het tekenen van het voorlopig koopcontract, maar vóór het tekenen van de hypotheekakte,

-          kosten voor je nieuwbouwdepot of verbouwingslening of verbouwingsdepot,

-          rente over hypotheek of lening, mits je aan de voorwaarden voldoet,

-          periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming die je moet betalen aan de grond eigenaar, omdat de grond waarop je eigen woning staat niet van je zelf is.

Welke kosten mag je niet aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting

-          bemiddelingskosten voor de aankoop van de woning, bijvoorbeeld makelaarsprovisie,

-          overdrachtsbelasting en omzetbelasting,

-          notariskosten en kadastrale rechten voor de koopakte,

-          kosten van onderhoud en verbouwing,

-          aflossing van de eigenwoningschuld,

-          rente en kosten van een lening die door de bijleenregeling geen eigenwoningschuld is,

-          rente van leningen die je bent aangegaan om aftrekbare rente van leningen te betalen,

-          kosten van een bankgarantie voor het betalen van een waarborgsom.

Meer informatie

Neem voor meer informatie of in geval van twijfel contact met ons op.