Weet u zeker dat de betaalde lijfrentepremie is afgetrokken in uw aangifte ?
Nieuws - 9 mei 2022

Weet u zeker dat de betaalde lijfrentepremie is afgetrokken in uw aangifte ?


Hebt u betaalde lijfrentepremies niet (altijd) afgetrokken? Ga dan in overleg met de belastingdienst en vraag om een bevestiging dat de lijfente niet is afgetrokken. Het leveren van bewijs is dan veelal een uitdaging overigens.

Vervolgens kunt u deze informatie verstrekken aan de financiële instelling om daar rekening mee te houden bij de uitkering. U betaalt dan pas belasting over de uitkeringen of de afkoopsom als dit bedrag in totaal hoger is dan het bedrag van de premies of stortingen die u niet hebt afgetrokken. Dit heet ‘de saldomethode’.

Soms kunt u uw financiële instelling vragen om de niet-aftrekbare premies of stortingen aan u terug te betalen. Dat heet ‘geruisloze terugstorting’. Dit bedrag hoeft u dan niet als inkomen op te geven in box 1 in uw aangifte inkomstenbelasting.

Zie voor meer informatie HIER. Uiteraard helpen we u hier graag mee.

De Belastingdienst hanteert een werkinstructie m.b.t. lijfrente saldoverklaringen. Klik voor die instructie HIER.