Actueel
Wat zijn nu de regels voor een fiets van de zaak

Wat zijn nu de regels voor een fiets van de zaak

23 augustus 2019
Categorie: Nieuws

 

De regeling zoals die nu nog is

U kunt aan uw werknemer een vergoeding geven voor de aanschaf van een fiets dan wel een fiets verstrekken. Dan is dit loon voor de werknemer.

Onder de WKR mag u het echter ook aanwijzen als eindheffingsloon. Is er dan voldoende vrije ruimte over (die 1,2% van de loonsom), dan is er geen loonheffing over verschuldigd. Over het deel dat niet onder de vrije ruimte valt, is er de eindheffing verschuldigd.

U mag uw werknemer die met zijn eigen fiets zakelijk rijdt een onbelaste (vaste) vergoeding geven van maximaal € 0,19 per zakelijke kilometer (= gerichte vrijstelling). Ook dit moet formeel als eindheffingsloon worden aangewezen.

Als u een fiets aan uw werknemer ter beschikking stelt, de fiets blijft dan uw eigendom, dan is geen sprake van loon op voorwaarde dat uw werknemer de fiets uitsluitend gebruikt voor reizen voor het werk. Gebruikt uw werknemer de fiets echter ook privé, dan is voor dat deel sprake van loon in natura en dat moet weer verloond worden. U mag in dit geval natuurlijk geen onbelaste km-vergoeding geven, omdat het uw fiets is en niet die van uw werknemer.

De regeling vanaf 2020

Vanaf 2020 is er een nieuwe regeling voor de ter beschikking gestelde fiets, welke regeling vorig jaar al is aangekondigd met Prinsjesdag 2018. Dan gaat er een vaste bijtelling voor het privé gebruik gelden van 7% van de waarde van de fiets, welke u dan gebruikt voor zowel woon-werkverkeer als privé. Die bijtelling vormt dan loon en is belast.

Er wijzigt niets voor een fiets die door de werknemer zelf wordt aangeschaft. Daarvoor blijven de huidige regels onverkort van toepassing.

Terug