Actueel
Wat zijn de voor- en nadelen van een fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting?

Wat zijn de voor- en nadelen van een fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting?

19 september 2019
Categorie: Nieuws

Er kunnen verschillende redenen zijn voor het aangaan van een fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting.

Voordelen

  • Alleen de vennootschap aan de top van de fiscale eenheid hoeft een aangifte vennootschapsbelasting in te dienen in plaats van iedere vennootschap binnen de fiscale eenheid afzonderlijk.
  • Transacties tussen de lichamen binnen een fiscale eenheid hebben niet direct fiscale gevolgen. Door de fiscale eenheid vormen de verschillende lichamen immers maar één belastingplichtige entiteit. Het probleem van de zakelijke verrekenprijzen is dan ook niet van toepassing.
  • Binnen de fiscale eenheid vindt automatisch een horizontale verrekening plaats van de winsten behaald door goed draaiende lichamen met de verliezen van vennootschappen die het in datzelfde jaar minder goed deden.

Nadelen

  • Kans op een verlaging van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Door het aangaan van een fiscale eenheid telt de Belastingdienst de investeringen van alle vennootschappen in de fiscale eenheid bij elkaar op. Omdat de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek afneemt als het totale investeringsbedrag meer bedraagt dan € 106.150 (bedrag 2019), kan de optelling van de investeringen van alle vennootschappen leiden tot het verlagen of zelfs vervallen van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.
  • Een fiscale eenheid kan over een belastingjaar maar één keer de eerste schijf (19% over de eerste € 200.000) van de vennootschapsbelasting benutten.
  • De lichamen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelastingschulden van een fiscale eenheid over een periode waarin zij tot die fiscale eenheid behoorden. Dit is vooral een nadeel bij een eventueel faillissement van een lichaam in de fiscale eenheid.

Is het raadzaam om een fiscale eenheid te vormen?
Om na te gaan of het voor uw situatie voordelig is om een fiscale eenheid te vormen kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

 

 

 

Terug