Wat te doen met de spaartax (X)
Nieuws - 20 juli 2022

Wat te doen met de spaartax (X)

De Belastingdienst ligt op schema met hersteloperatie box 3. Een ieder die (tijdig) bezwaar heeft gemaakt tegen de box-3 heffing over de jaren 2017 – 2020 krijgt zoals toegezegd vóór 4 augustus a.s. een brief van de Belastingdienst waarin staat of en op welke wijze zij herstel ontvangen.

In de afgelopen tijd heeft de Belastingdienst het herstel per belastingplichtige berekend volgens de zogenaamde 'spaarvariant'. Iedere belastingplichtige krijgt hier in de brief die zij ontvangen een toelichting bij. Dit is via een online rekenhulp box 3-inkomen op de website van de Belastingdienst ook zelf na te rekenen.

Voor deze rekenhulp klik HIER.

Uit deze berekening volgt dat 60% van de bezwaarmakers geld terug krijgt. Dit komt overeen met de inschattingen die eerder zijn gemaakt, zoals ook gewisseld met de Tweede Kamer. De mensen die geen geld terug krijgen hebben meer beleggingsvermogen dan waar in het oude box 3 stelsel vanuit werd gegaan.

Nadat alle mensen die bezwaar hebben gemaakt 4 augustus bericht hebben gekregen begint de hersteloperatie voor alle aanslagen over het belastingjaar 2021. Deze aanslagen worden vanaf augustus gefaseerd opgelegd. Vanaf medio september wordt daarnaast herstel geboden aan de aanslagen over 2017 tot en met 2020 die op 24-12-2021, de dag dat de Hoge Raad uitspraak deed, nog niet onherroepelijk vaststonden.

Vanaf medio oktober volgt dan het rechtsherstel voor de aangiften 2017 tot en met 2020 waarbij nog geen aanslag was opgelegd. Ook voor al deze groepen geldt dat mensen hier automatisch bericht over krijgen, zij hoeven hiervoor geen actie te ondernemen.

Voor meer informatie klik HIER.