Actueel
Wat te doen als je mede vennoot niet goed functioneert

Wat te doen als je mede vennoot niet goed functioneert

8 oktober 2020
Categorie: Nieuws

Vennoten in een vof doen er niet alleen goed aan regelmatig naar elkaar uit te spreken of de onderneming 'op koers is', maar ook of de vennoten van elkaar vinden dat ze 'op koers zijn'. Uiteindelijk komt het immers toch 'boven drijven', maar dan komt het versterkt door. Daarom is het raadzaam ook een disfunctioneringsbepaling vast te leggen zoals bijvoorbeeld:

Na afloop van ieder jaar hebben de vennoten de bevoegdheid zich uit te spreken over het functioneren van elkaar. Indien het functioneren niet overeenstemt met hetgeen in onderling overleg is overeengekomen en/of met hetgeen in de branche gebruikelijk is, dan heeft de vennoot die het disfunctioneren aan de orde stelt gebruik te maken van zijn recht om een bindend advies te vragen bij het Nederlands Arbitrage Instituut. Van disfunctioneren is in ieder geval sprake bij financieel wanbeheer.  Indien uit het bindend advies het disfunctioneren van een vennoot blijkt, dan is die vennoot gehouden zich uit de vennootschap terug te trekken.

Terug