Actueel
Wat moet u nu allemaal bewaren voor de Belastingdienst

Wat moet u nu allemaal bewaren voor de Belastingdienst

30 maart 2018
Categorie: Nieuws

Volgens de fiscale wetgeving is iedere ondernemer administratieplichtig en moet dus een administratie bijhouden.

Wat hoort er allemaal bij uw administratie?
Alle gegevens over uw onderneming die u vastlegt op papier of in digitale vorm, horen bij uw administratie. Voorbeelden hiervan zijn:

-  kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen
-  financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek
-  tussentijds gemaakte controleberekeningen
-  ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen
-  bankafschriften
-  contracten, overeenkomsten en andere afspraken
-  agenda's en afsprakenboeken
-  correspondentie
-  software en databestanden

Hoe lang moet u uw administratie bewaren?
Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). In verband met de herzieningstermijn van de aftrek voorbelasting voor onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, moet u de gegevens van onroerende zaken 10 jaar bewaren.

Terug