Actueel
Wat is schenken op papier?

Wat is schenken op papier?

11 november 2019
Categorie: Nieuws

Bij een schenking op papier legt u op papier vast dat u iemand over een bepaalde tijd een bedrag geeft. Bijvoorbeeld omdat u het geld nu nog niet kunt missen. Of omdat het ‘vastzit’ in uw huis. Een schenking op papier heet in notariële akten vaak een ‘schuldigerkenning uit vrijgevigheid’.

Als u zich aan een aantal regels houdt, kan schenken op papier voordelig zijn. Daarom maken vooral ouders hiervan gebruik om hun vermogen over te dragen op hun kinderen. Het bedrag dat de ouders op papier schenken, telt namelijk niet mee met hun erfenis. De kinderen betalen daardoor minder erfbelasting.      

De schenkers moeten wel zorgen dat zij:

  • de schenking door een notaris laten vastleggen, dat moet bij elke volgende schenking opnieuw
  • over het geschonken bedrag elk jaar minstens 6% rente betalen aan de ontvanger

U moet rente betalen, omdat wij de schenking op papier zien als een schuld. De ontvanger heeft uw schenking als het ware direct weer aan u terug geleend.

Terug