Actueel
Wanneer mag een navorderingsaanslag worden opgelegd

Wanneer mag een navorderingsaanslag worden opgelegd

14 september 2020
Categorie: Nieuws

U kunt een navorderingsaanslag krijgen binnen 5 jaar na het einde van het belastingtijdvak (meestal het kalenderjaar) of binnen 5 jaar na afloop van het tijdstip waarop uw belastingschuld is ontstaan. 

Onlangs is er door de rechtbank uitspraak gedaan over de vraag of de inspecteur een zogenaamde navorderingsaanslag inkomstenbelasting op mag leggen. In de onderhavige kwestie was er bij het opleggen van de aanslag een fout gemaakt, welke fout is ontstaan bij het invoeren van de aangiftegegevens in het computersysteem van de Belastingdienst. 

Navordering is mogelijk als er sprake is van een nieuw feit, maar ook als er sprake is van een belastingplichtige die te kwader trouw is. 

In de wet staat vermeld dat navordering kan plaatsvinden in alle gevallen waarin te weinig belasting is geheven, doordat ten gevolge van een fout een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of een aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld, hetgeen de belastingplichtige redelijkerwijs kenbaar is. 

Wettelijk is deze altijd kenbaar als de te weinig geheven belasting tenminste 30% bedraagt van hetgeen aan belasting betaald had moeten worden. 

Wat hierbij van belang is dat de bevoegdheid tot het opleggen van een navorderingsaanslag wegens een fout binnen 2 jaar moet zijn genomen, dus binnen 2 jaar na de beslissing om geen aanslag op te leggen dan wel na het opleggen van de foutieve aanslag. 

De kenbaarheid van de belastingplichtige zit er in dat hij bij de ontvangst van de aanslag redelijkerwijs moet begrijpen dat deze fout is. Ook de kennis van de adviseur wordt dan aan deze belastingplichtige toegerekend. 

De bewijslast of er sprake was van kenbaarheid lag in deze uitspraak bij de inspecteur en die is er niet in geslaagd oftewel geen recht op navorderen. 

NB: Krijgt u een navorderingsaanslag over inkomsten of vermogen uit het buitenland?
Dan moet de Belastingdienst binnen 12 jaar na het einde van het belastingtijdvak waarin de belastingschuld is ontstaan, een navorderingsaanslag opleggen. Voor de erfbelasting kunnen zij altijd belasting navorderen voor vermogen uit het buitenland.

Terug