Actueel
Wanneer kun je een Fiscale Eenheid vennootschapsbelasting aangaan

Wanneer kun je een Fiscale Eenheid vennootschapsbelasting aangaan

24 mei 2018
Categorie: Nieuws

Voor het aangaan van een fiscale eenheid geldt een aantal voorwaarden, zoals o.a.:

-  de moedermaatschappij moet 95% of meer van de gehele juridische en economische eigendom van het nominaal gestorte aandelenkapitaal in de dochtermaatschappij bezitten; 

-  het aandelenbezit van de moedermaatschappij dient ten minste 95% van de statutaire stemrechten in de dochtermaatschappij te vertegenwoordigen; 

-  het aandelenbezit moet in alle gevallen recht geven op ten minste 95% van de winst en ten minste 95% van het vermogen van de dochtermaatschappij; 

-  de tijdvakken waarover vennootschapsbelasting wordt geheven voor de moedermaatschappij en de dochtermaatschappij moeten samen vallen;

-  de moedermaatschappij en de dochtermaatschappij moeten voor het bepalen van de winst onder dezelfde bepalingen vallen;

-  de moedermaatschappij en de dochtermaatschappij dienen (uitzonderingen daargelaten) feitelijk in Nederland gevestigd te zijn, zowel op grond van de nationale belastingwetgeving als op grond van een belastingverdrag; 

-  de moedermaatschappij houdt de aandelen in de dochtermaatschappij niet als voorraad.

Terug