Wanneer krijgt u een dwangbevel van de belastingdienst
Nieuws - 18 februari 2022

Wanneer krijgt u een dwangbevel van de belastingdienst


Als u een belastingaanslag niet op tijd betaalt, krijgt u een aanmaning van de Belastingdienst. U heeft dan nog 2 weken de tijd om te betalen. Betaalt u dan niet op tijd, dan volgt een dwangbevel. 

Het dwangbevel is een laatste kans om de aanslag te betalen. Neemt u dan geen actie en/of betaalt u niet, dan loopt u het risico dat er beslag wordt gelegd op uw bezittingen, banktegoeden en een deel van uw inkomen.

In het dwangbevel staat dat u binnen 2 dagen na de datum van het dwangbevel moet betalen. U krijgt tijdelijk nog 2 dagen extra de tijd om te betalen. Zorg er dus voor dat u het totaalbedrag binnen 4 dagen betaalt. Zo voorkomt u niet alleen beslaglegging, maar ook eventuele extra kosten.

In het dwangbevel staat het bedrag dat u moet betalen en hoe u dit kunt doen. Let op dat u ook de invorderingsrente (nu nog 0,01%) en de kosten van het dwangbevel betaalt.

Als u niet kunt betalen, onderneem dan zeker actie en wacht niet af. Mogelijk komt u nog in aanmerking voor de regeling uitstel van betaling wegens corona dan wel dat er anderszins mogelijkheden zijn om toch nog uitstel te vragen. Maar niets doen is dus onverstandig.