Actueel
Wanneer is nog sprake van een woning en is er dus bij levering 2% overdrachtsbelasting verschuldigd.

Wanneer is nog sprake van een woning en is er dus bij levering 2% overdrachtsbelasting verschuldigd.

16 juni 2020
Categorie: Nieuws

 

Het overdrachtsbelastingtarief voor woningen is 2%. Het maakt niet uit wie de woning koopt en of diegene de woning meteen doorverkoopt.

Voorbeelden van woningen

Onder woningen worden verstaan onroerende zaken die op het moment van de overdracht naar hun aard bestemd zijn voor bewoning. Voorbeelden van woningen zijn:

-          een eigen woning,

-          een 2e woning,

-          een verhuurde woning,

-          een bedrijfswoning,

-          een tijdelijk leegstaande woning.

Aanhorigheden

Tot een woning behoren ook zaken die zich bevinden op de grond waarop de woning staat, de zogenaamde aanhorigheden zoals:

-          een tuin,

-          een garage,

-          een schuur,

-          een serre,

-          een aan- of uitbouw,

-          een tuinhek.

Jurisprudentie omtrent begrip ‘woning’

Sinds 2011 is er een hoeveelheid aan jurisprudentie geweest en daar blijkt het volgende uit omtrent het begrip (de status van) ‘woning’:

-          grond bestemd voor woningbouw is geen ‘woning’;

-          i.g.v. een sloopwoning is er geen sprake van een ‘woning’ als begonnen is met de sloop;

-          als er grond wordt geleverd met daarin aangebracht een fundering, is er sprake van een ‘woning’;

-          als een bouwwerk oorspronkelijk is ontworpen en gebouwd als woning, behoudt het die status;

-          als een woning niet als zodanig wordt gebruikt, behoudt het toch die status;

-          het feit dat een woning niet meer als zodanig te gebruiken is, brengt geen wijziging in die status;

-          ernstige schade en verval aan een woning heeft geen consequenties voor die status.

Terug