Actueel
WAB: premiedifferentiatie in de WW per 1 januari 2020

WAB: premiedifferentiatie in de WW per 1 januari 2020

28 november 2019
Categorie: Nieuws

WW-premies
De bestaande premiedifferentiatie in de WW per sector verdwijnt en daarvoor komt een premiedifferentiatie naar de aard van de arbeidsovereenkomst in de plaats. Vanaf
1 januari 2020 gelden twee WW-premies: een lage WW-premie voor bepaalde vaste arbeidsovereenkomsten en een hoge WW-premie voor flexibele arbeidsovereenkomsten. Het vaste verschil tussen de twee WW-premies is 5 procentpunt(!). De minister van SZW stelt de hoogte van de premies jaarlijks vast. Met deze maatregel wil de regering stimuleren dat werkgevers meer vaste arbeidsovereenkomsten met hun werknemers aangaan. 

Hoofdregel
De hoofdregel is dat u de lage WW-premie betaalt als uw werknemer:

  1. een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft;
  2. voor onbepaalde tijd; en
  3. het geen oproepovereenkomst is.

Er is sprake van een oproepovereenkomst als de omvang van de arbeid niet is vastgelegd in een aantal uren per tijdseenheid van maximaal een maand. Ook als de omvang van de arbeid niet is vastgelegd in een aantal uren per tijdvak van maximaal een jaar, waarbij het recht op loon gelijkmatig is verspreid over dat tijdvak is sprake van een oproepovereenkomst. Heeft u de loondoorbetalingsverplichting uitgesloten wanneer uw werknemer de overeengekomen arbeid niet verricht, dan is dit ook een oproepovereenkomst. Voor werknemers die niet aan deze drie voorwaarden voldoen betaalt u in de regel de hoge WW-premie. 

Het is dus zaak om voor 1 januari 2020 zeker te stellen dat u ook daadwerkelijk in het bezit bent van de schriftelijke getekende arbeidsovereenkomst, enkel een mondelinge arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is dus niet toereikend. Verder kunt u wellicht overwegen om in bepaalde situaties bestaande arbeidsovereenkomsten voor bepaalde eerder om te zetten naar onbepaalde tijd dan wel open te breken.

Terug