Actueel
Waardeer vorderingen, bedrijfsmiddelen en voorraad af

Waardeer vorderingen, bedrijfsmiddelen en voorraad af

11 december 2018
Categorie: Nieuws

Vanaf 2019 gaat het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs omlaag, tenminste als ook de Eerste Kamer instemt met het belastingplan 2019 op 18 december a.s..

De eerste schijf wordt in 2019 dan 19%, de tweede 25%. Vanaf 2020 dalen die tarieven naar 16,5% en 22,55%. In 2021 naar 15% en 20,50%.

Dat kan een reden zijn om kritisch te kijken naar de waardering van de bezittingen van uw BV. Staan deze op de (fiscale) balans gewaardeerd op de aankoopprijs, verminderd met eventuele afschrijvingen. Dit noemen we de boekwaarde. Als de werkelijke waarde van de bezittingen lager is dan de boekwaarde, kunt u deze misschien afwaarderen. De afwaardering komt in mindering op uw winst, waardoor u mogelijk een tariefsvoordeel kunt behalen. 

Overleg dit eens met uw adviseur.

Terug