Actueel
WAAR STAAT U MET DE AVG?

WAAR STAAT U MET DE AVG?

27 september 2019
Categorie: Nieuws

In juli jl. heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de eerste boete onder de AVG opgelegd. Het HagaZiekenhuis had de primeur vanwege de slechte interne beveiliging van patiëntendossiers. U denkt nu vast ‘Mijn onderneming heeft niet het formaat van een ziekenhuis’, of ‘Ik heb geen patiëntendossiers of informatie van dien aard’. Maar daarmee zijn uw zorgen of zorgplicht vanuit de AVG niet afgedaan. 

Een onderneming moet het wel bont maken als er daadwerkelijk een boete wordt opgelegd voor een overtreding onder de AVG. Een kleine inbreuk zal in beginsel op een andere wijze berispt worden. Toch zijn er diverse (zwaarwegende) factoren waardoor de AP kan besluiten wel een boete op te leggen, bijvoorbeeld:

  • omvang en de ernst van de overtreding;
  • de duur;
  • opzet of nalatigheid;
  • recidive.

Wellicht heeft u al actie ondernomen, maar mogelijk liggen uw prioriteiten, zoals bij veel ondernemers, ergens anders. Wij helpen u graag op weg om AVG-proof te worden. 

Wanneer is de AVG van toepassing?
De AVG geldt voor iedere onderneming die op enigerlei wijze persoonsgegevens verwerkt en dat is al snel aan de orde. Denk aan een klantenbestand of de personeelsadministratie. Heeft u deze? Dan geldt de AVG voor u! 

Verplichtingen
Aan welke verplichtingen u moet voldoen is afhankelijk van het type persoonsgegevens dat u verwerkt. Dit is dus niet voor iedere organisatie hetzelfde.

Tips

  • Krijg inzicht van de AVG en de invloed ervan op uw organisatie op een laagdrempelig niveau door middel van de Regelhulp van de Autoriteit Persoonsgegevens via rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl
  • Deze Regelhulp helpt u om te toetsen of uw organisatie (nog steeds) aan een aantal belangrijke verplichtingen van de AVG voldoet. Zodat u weet of/waar u in actie moet komen.
  • Evalueer de genomen AVG-maatregelen minimaal één keer per jaar, zodat u up-to-date blijft.

Hulp nodig?
Heeft u advies of ondersteuning nodig bij het uitvoeren van diverse stappen om AVG-proof te worden, neemt dan contact op met Margreet de Groot (juridisch adviseur) via m.degroot@krcvanelderen.nl

 

Terug