Actueel
Waar moet u aan denken als u geld leent van dan wel aan uw eigen BV

Waar moet u aan denken als u geld leent van dan wel aan uw eigen BV

6 april 2018
Categorie: Nieuws

 

Als u geld leent van dan wel aan uw eigen BV is het aan te raden stil te staan of de verstrekte lening onder zakelijke condities wordt verstrekt. 

Punten waar de Belastingdienst altijd naar kijkt in dit verband is:

-  Is er een (lening)overeenkomst?
-  Wanneer moet de lening uiterlijk worden afgelost en is er een aflossingsschema?
-  Zijn er zekerheden verstrekt?
-  Loopt de vordering verder op?
-  Welke maatregelen neemt de schuldeiser om haar vordering te innen?
-  Wat is het gehanteerde rentepercentage?

Een lening (maar ook rekening courant) is per definitie onzakelijk als:

-     er geen overeenkomst is;

-      er geen zekerheden zijn overeengekomen, tenzij het ontbreken van die zekerheden onderbouwd is, bijvoorbeeld door een analyse van de vermogenspositie van de schuldenaar en deze analyse jaarlijks een update krijgt(!).

-      de schuldenaar zich niet houdt aan de afspraken van aflossing en daadwerkelijke rentebetaling zonder dat de schuldeiser daadwerkelijk stappen onderneemt om de verschuldigde bedragen te incasseren, zoals dat ook bij een willekeurige derde zou gebeuren, zoals zekerheden inwinnen.

 

Terug