Actueel
Waar dient een relatiebeding aan te voldoen

Waar dient een relatiebeding aan te voldoen

19 januari 2017
Categorie: Nieuws

In geval van een relatiebeding ligt de focus op het verbod op het onderhouden van zakelijke contacten met relaties van de ex-werkgever.

Bij een relatiebeding ontstaan dikwijls discussies over de vraag wie precies een relatie van de werkgever is. Daarom is soms aan het relatiebeding een concrete lijst met relaties toegevoegd, waardoor duidelijk is voor welke relaties het relatiebeding geldt. Doorgaans kan een werknemer een dergelijke lijst ook opvragen bij zijn werkgever. Geeft een werkgever deze niet af, dan zal de werknemer niet snel gehouden kunnen worden aan zijn relatiebeding.

Hoewel een relatiebeding een afspraak is tussen een werknemer en een werkgever, blijkt uit rechtspraak dat de nieuwe werkgever van de (ex-)werknemer ook aan datzelfde relatiebeding gebonden kan zijn. Soms kan er zelfs sprake zijn van onrechtmatig handelen van de nieuwe werkgever door zakelijk contact te leggen of te houden met klanten van de oude werkgever.

Als een werknemer het relatiebeding overtreedt, dan kan de (ex-)werkgever via de rechter een boete opeisen. 

Kortom, leg zaken goed vast en betrek daarbij ook het gebruik van sociale media.

Terug