Vraag BTW van niet-betalende debiteuren terug
Nieuws - 6 december 2021

Vraag BTW van niet-betalende debiteuren terug

 

Worden al uw uitgaande facturen wel betaald of staan er nog open. Loopt uw debiteurensaldo op ? Feit is in ieder geval dat u wel al de BTW heeft af moeten dragen over deze facturen, BTW die uw afnemer al wel heeft terug kunnen vragen zonder dat dit aan u voldaan is.

Denk aan de mogelijkheid dat u de btw die u op die facturen in rekening heeft gebracht en afgedragen aan de Belastingdienst weer kan terugvragen. Dit kunt u in ieder geval doen op het moment dat de factuur een jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum nog niet is betaald. Bent u geen betalingstermijn overeengekomen? Dan geldt een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door uw klant. U kunt de btw die u niet ontvangt in uw normale aangifte omzetbelasting terugvragen. Daar hoeft geen apart verzoek voor gedaan te worden. 

De andere kant is dat de debiteur, dus degene die uw rekening onbetaald laat, maximaal 1 jaar na de uiterste betaaldatum van de factuur (de 1-jaarstermijn) die BTW weer moet terugbetalen aan de Belastingdienst.

NB: als u de onbetaalde rekening in overleg met de afnemer omzet in een lening en daar afspraken over maakt, weet dan dat u in dat geval de BTW nooit meer terug kan vragen en dat de debiteur dan nooit meer de BTW hoeft terug te betalen. Dus uw afnemer is er bij gebaat er een leningovereenkomst van te maken.