Vormt een voordeel behaald met een hobbyactiviteit inkomen
Nieuws - 27 februari 2023

Vormt een voordeel behaald met een hobbyactiviteit inkomen

Stel u heeft een hobbyactiviteit en u behaalt daarmee een voordeel. Is dat voordeel dan belast met inkomstenbelasting ?

De kernvraag is of er sprake is van een bron van inkomen. Voor de aanwezigheid van een bron van inkomen, moet er aan een aantal criteria worden voldaan en wel:

-  wordt deelgenomen aan het economische verkeer;

-  is er subjectief winst beoogd;

-  is er objectief winst te verwachten.

Onlangs is er uitspraak gedaan omtrent dit vraagstuk. Bij het Hof lag de vraag voor of de verkoop van een privepaard, aangekocht voor € 12.500 en verkocht voor € 1.300.000, belast is. Het Hof besliste dat de winst niet belast is, omdat sprake was van een hobby, niets meer en niets minder. De betrokkene handelde niet in paarden. Ook was de opzet niet om het paard te kopen met het oog op een latere verkoop tegen een hogere prijs. Het paard was gekocht voor de hobby van de dochter van de betrokkene. Zij ging het paard berijden, trainen en meedoen aan wedstrijden puur voor haar plezier. Het paard was dus niet aangekocht voor de theoretische mogelijkheid daarmee in de toekomst een voordeel mee te behalen en die doelstelling is door de jaren heen ook niet gewijzigd. De activiteiten van betrokkene gingen dus een actief vermogensbeheer niet te boven.

De dochter in deze zaak kreeg een commissie van 10% van de verkoopsom. Ook die commissie was onbelast en vormde geen bron van inkomen.