Actueel
Voorziening voor energiemaatregelen verhuurde kantoorgebouwen?

Voorziening voor energiemaatregelen verhuurde kantoorgebouwen?

26 april 2019
Categorie: Nieuws

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Kantoren die hier per 1 januari 2023 niet aan voldoen, mogen dan niet meer als kantoor worden gebruikt! Dit zorgt er voor dat de eigenaren van dergelijke kantoorpanden grote investeringen te wachten staan.

Is het dan al mogelijk om voor deze kosten alvast voor te sorteren en een voorziening op te bouwen voor deze verwachte kosten en zo al in het huidige jaar een aftrekpost te creëren?

Een voorziening is mogelijk voor toekomstige uitgaven indien voldaan wordt aan de volgende 3 voorwaarden:

  1. Uitgaven welke hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden die zich in de periode voorafgaande aan de balansdatum hebben voorgedaan;
  2. aan die periode kunnen worden toegerekend; en
  3. over welke uitgaven een redelijke mate van zekerheid bestaat dat zij zich zullen voordoen.

De investeringen hebben als doel de kantoren geschikt te maken voor de verhuur vanaf 2023. De investeringen om het pand naar energielabel C te brengen hebben geen betrekking op de verhuur van het huidige jaar, zoals het geval is bij regulier onderhoud.

Het is daarom niet mogelijk om een voorziening te vormen. De investeringen zullen te zijner tijd moeten worden geactiveerd en kunnen in de vorm van afschrijvingen ten laste van de winst worden gebracht, zij het dat afschrijving slechts kan plaatsvinden tot de WOZ-waarde.

Wel kan het voor eigenaren van dergelijke kantoorpanden interessant zijn om te kijken of de huidige waarderingssystematiek wel het meest voordelig is. Bij een waardering op grond van toekomstige cashflows kan het zo maar zijn dat de huidige boekwaarde van de panden te hoog is en dat waarderen op lagere bedrijfswaarde interessant is.

 

 

Terug