Actueel
Voorziening

Voorziening

14 januari 2020
Categorie: Nieuws

Ondernemingen mogen onder voorwaarden voorzieningen vormen voor verwachte toekomstige uitgaven.

Toekomstige uitgaven
Bedrijven hebben doorgaans te maken met veel uitgaven. Op basis van het realiteitsbeginsel binnen het goedkoopmansgebruik mogen zij deze uitgaven in ieder geval boeken als zij zich voordoen. Het is echter op grond van het voorzichtigheidsbeginsel toegestaan om voor bepaalde toekomstige uitgaven een voorziening te vormen. De dotatie aan de voorziening verlaagt het resultaat. Wanneer de toekomstige uitgave zich voordoet, boekt de ondernemer de voorziening af in plaats van de gehele uitgave al kostenpost te nemen. Op die manier komen de kosten ook gespreid tot uiting.

Voorwaarden voor vorming van voorziening
De Belastingdienst accepteert dat een ondernemer voorzieningen opneemt in zijn fiscale balans. In het zogeheten Baksteenarrest van 26 augustus 1998 (ECLI:NL:HR:1998:AA2555) verbond de Hoge Raad de volgende voorwaarden voor het vormen van een voorziening op de fiscale balans:

  • er is sprake van toekomstige uitgaven;
  • deze uitgaven vinden hun oorsprong in feiten of omstandigheden, die zich hebben voorgedaan in de periode voorafgaande aan de balansdatum. Deze uitgaven moeten bovendien aan die periode zijn toe te rekenen; en
  • er bestaat een redelijke mate van zekerheid dat de toekomstige uitgaven zich zullen voordoen.

Om na te gaan of binnen uw onderneming een voorziening gevormd kan worden kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

Terug