Actueel
Voorwaarden Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers bekend

Voorwaarden Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers bekend

27 maart 2020
Categorie: Nieuws

Als zelfstandig ondernemer kunt u voor een periode van drie maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Zelfstandige ondernemers kunnen de komende drie maanden hun inkomen aanvullen tot € 1.050. Voor echtparen, samenwonenden, kinderen hebben en beide ondernemer zijn geldt een maximum bedrag van € 1.500. Deze regeling is voor zelfstandige ondernemers, onder wie ZZP’ers, die door de coronacrisis onder het sociaal minimum komen. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Er wordt in verschillende publicaties veelal gesproken over ZZP’ers die gebruik zouden kunnen maken van deze regeling. Echter geldt deze regeling voor alle zelfstandige ondernemers.

Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal (maximaal € 10.157), tegen een verlaagd rentepercentage (2%). Alles is erop gericht dat u uw bedrijf kunt voortzetten. U vraagt deze regeling aan bij de gemeente waarin u woonachtig bent.

Het kabinet doet wel een moreel appel om geen gebruik te maken van deze regeling als er sprake is van voldoende inkomen uit een andere bron of als er een partner is met voldoende inkomen.

De voorwaarden zijn:

  • gevestigde zelfstandigen, vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt hoofdzakelijk in Nederland uitgeoefend;
  • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • stond vóór 17 maart 2020 18:45 uur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  • voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
  • bestaat de onderneming korter dan 1 jaar dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt;
  • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.

Voor nadere informatie neemt u contact op met uw relatiebeheerder of een van onze adviseurs.

Terug