Actueel
Voortgangsbrief 'werken als zelfstandige'

Voortgangsbrief 'werken als zelfstandige'

18 juni 2020
Categorie: Nieuws

 

In haar voortgangsbrief ' werken als zelfstandige' maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid duidelijk dat we moeten constateren dat door deze crisis zelfstandigen zich in een uiterst kwetsbare positie bevinden: gebrekkige bescherming, onduidelijkheid over de kwalificatie van de arbeidsrelatie en onwenselijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. 

Daarom zet het kabinet in op verdere versterking van de positie van zzp’ers, zodat deze een sterkere positie krijgen en financieel onafhankelijker kunnen opereren. Dit wordt nader toegelicht in de brief ‘werken als zelfstandige’

De kern van deze brief is dat op korte termijn meer duidelijkheid moet komen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie en om kwetsbare werkenden op de arbeidsmarkt te beschermen. Het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring zullen niet verder uitgewerkt worden. Wel zal er een webmodule komen. Die zit al in de pilotfase. Na het zomerreces wordt daar meer over bekend gemaakt. Na de pilotfase is het kabinet voornemens de webmodule in te voeren.

Het huidige handhavingsmoratorium loopt af op 1 januari 2021. Het kabinet zal in het najaar een beslissing nemen over verdere verlenging van dit moratorium.

Terug