Actueel
Voorkom discussie: stel altijd een goede leningsovereenkomst op

Voorkom discussie: stel altijd een goede leningsovereenkomst op

24 december 2019
Categorie: Nieuws

De laatste jaren heeft de Belastingdienst veel aandacht voor leningen tussen vennootschappen. Als de lening niet op zakelijke voorwaarden is verstrekt, dan is de lening onzakelijk. Van een onzakelijke lening kan sprake zijn als geen aflossingsschema is overeengekomen of als aan de schuldeiser onvoldoende zekerheden zijn verstrekt. 

Is sprake van een onzakelijke lening, dan is een verlies op die lening niet aftrekbaar van de winst. 

Om te voorkomen dat een lening onzakelijk is, moet u allereerst een leningsovereenkomst opstellen. Zorg dat u goede afspraken maakt over de te betalen rente en aflossing en over zekerheden voor de schuldeiser. Dit geldt ook als de lening wordt verstrekt tussen de vennootschap en de aandeelhouder-natuurlijk persoon. 

Heeft u geld geleend bij uw B.V. voor de eigen woning, dan zal de Belastingdienst ook een hypothecaire inschrijving als eis stellen.

Terug