Actueel
Voorkom blokkering vanwege staken der stemmen

Voorkom blokkering vanwege staken der stemmen

21 november 2019
Categorie: Nieuws

Besluitvorming binnen een onderneming vindt meestal plaats in een vergadering door te stemmen over een voorstel. In geval van besluiten die door aandeelhouders gezamenlijk of bij absolute meerderheid dienen te worden genomen, kan de situatie zich voordoen dat er evenveel voor- als tegenstemmen zijn. Dit noemen we het staken der stemmen. En dan?

Enkele verschillende oplossingen zijn:

  • het voorstel is verworpen als de benodigde stemmen niet worden gehaald;
  • het voorstel wordt op een later moment opnieuw in stemming gebracht. Staken de stemmen dan opnieuw, dan is het voorstel alsnog verworpen;
  • het opdragen van de beslissing aan een derde (deskundige). 

Maak vooraf afspraken over voor welke oplossing wordt gekozen als dit zich voordoet. Dat kan bijvoorbeeld in de statuten of in een aandeelhoudersovereenkomst.

Terug