Voorkom belastingrente
Nieuws - 1 maart 2023

Voorkom belastingrente

In ons artikel van 15 februari 2023 maakten we melding van de werking van de belastingrente. Het percentage is fors te noemen, namelijk voor de inkomstenbelasting 4% (= wettelijke rente voor niet-handelstransacties) en voor de vennootschapsbelasting is dat 8%. Was het aanvankelijk de bedoeling die 8% m.i.v. 1 maart te verhogen naar 10,5%, heeft het kabinet besloten daar toch van af te zien, omdat het later dit voorjaar de percentages van de belastingrente opnieuw gaat bekijken (zie: hier).

Als u de verwachting heeft dat uw aanslag inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting te laag is en u bij moet betalen, geef dit dan zo snel als mogelijk aan ons door, opdat wij namens u voor 1 mei om een (nadere) voorlopige aanslag kunnen vragen. Geef ons die informatie de eerste week van april.  Verwacht u wel een aanslag en blijft deze uit, geef dit dan ook aan ons door. Het kan namelijk gebeuren dat de Belastingdienst dan (nog) niet is toegekomen aan het opleggen van een aanslag. Wij gaan daar dan voor u achteraan.

Als we in beide gevallen deze informatie niet tijdig krijgen, weet dan dat wij niet de verantwoordelijkheid dragen als er belastingrente in rekening wordt gebracht.