Actueel
Voorgestelde wijzigingen in de werkkostenregeling vanaf 2020

Voorgestelde wijzigingen in de werkkostenregeling vanaf 2020

23 oktober 2019
Categorie: Nieuws

Door het kabinet is voorgesteld om de vrije ruimte voor vergoedingen en vertrekking van de werkkostenregeling (WKR) per 2020 te verhogen van 1,2 procent naar 1,7 procent voor de eerste € 400.000 van het totale fiscale loon van de werkgever. Dit betekent dat de werkkostenregeling per 2020 een tweeschijvenstelsel gaat kennen. Vooral voor kleinere werkgevers levert dit een serieuze verruiming op. Deze verruiming van de werkkostenregeling is het gevolg van de plannen van het kabinet om de lasten op arbeid voor het MKB te verlagen.

Voor de dagelijkse praktijk betekent dit dat de werkgevers minder risico lopen met het overschrijden van de vrije ruimte en dat u daarover 80 procent loonheffing extra moet betalen.

Wat houdt deze verruiming van de ruimte in voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen?

Deze verruiming van de werkkostenregeling betekent dat werkgevers € 2.000 meer ruimte krijgen voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Bij een loonsom van het maximum van € 400.000 kunnen werkgevers in de nieuwe situatie € 6.800 onbelast beschikbaar stellen, in plaats van de huidige € 4.800. Voor het loon boven de € 400.000 blijft het percentage van 1,2 procent wel gelden. Met name de werkgevers in het MKB hebben hier dus voordeel van.

Ook wordt voorgesteld de vergoeding voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) per 2020 vrijgesteld. Die vergoeding is straks dan onbelast en gaat niet meer ten koste van de vrije ruimte.

Het is nog wel afwachten tot Prinsjesdag 2019 om te zien of deze voorstellen van de staatsecretaris ook zijn doorgevoerd in de belastingplannen. Tot op heden zijn dit slechts voorstellen welke wel voornamelijk voor het MKB gunstig kunnen uitpakken.

Terug