Actueel
Vooraftrek in de omzetbelasting

Vooraftrek in de omzetbelasting

25 september 2019
Categorie: Nieuws

Vraag: Mag ik als ondernemer in de omzetbelasting de aan mij gefactureerde omzetbelasting  aftrekken?

Antwoord: Dat ligt er aan.

In de Wet op de Omzetbelasting is geregeld wanneer een ondernemer de aan hem in rekening gebracht omzetbelasting mag aftrekken. Deze regeling is verstopt in artikel 15 van de Wet op de Omzetbelasting als uitwerking op artikel 2 van die wet. Lid 1 van artikel 15 sluit als volgt af: “een en ander voor zover de goederen en diensten door de ondernemer worden gebruikt voor belaste handelingen”.

Belaste handelingen
Goederen/diensten welke een ondernemer geleverd krijgt moeten dus worden aangewend voor belaste handelingen om de omzetbelasting te mogen verrekenen. Belaste handelingen zijn de goederen en diensten welke een ondernemer levert aan derden, waarop hij omzetbelasting in rekening dient te brengen of waarop een verlegging op van toepassing is. Hieruit volgt dat inkopen welke een ondernemer doet voor privé-aangelegenheden niet voor aftrek van omzetbelasting in aanmerking komen.

Vrijgestelde handelingen
Ondernemers in de omzetbelasting kunnen ook enkel vrijgestelde handelingen verrichten. Handelingen  welke vrijgesteld zijn, zijn benoemd in de Wet op de Omzetbelasting. Omzetbelasting welke in rekening wordt gebracht aan een vrijgestelde ondernemer, kan niet verrekend worden. Er is immers geen sprake van belaste handelingen.

Combinatie van belast/vrijgestelde handelingen
Een ondernemer in de omzetbelasting kan ook zowel belaste als vrijgestelde handelingen verrichten. Omzetbelasting op inkopen ten behoeve van belaste handelingen is dan volledig aftrekbaar. Omzetbelasting op inkopen ten behoeve van vrijgestelde handelingen is dan niet aftrekbaar. Omzetbelasting op inkopen die zijn toe te rekenen aan zowel de belaste als de vrijgestelde handelingen, denk hierbij aan algemene kosten zoals telefoonkosten en administratiekosten, komt naar verhouding voor aftrek in aanmerking.

Mocht u vragen hebben over de aftrekbaarheid van aan u in rekening gebrachte voorbelasting, dan kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs. 

Luuk van Dijk, belastingadviseur

Terug