Voogd aanwijzen (zelf regelen) middels het gezagsregister
Nieuws - 29 maart 2021

Voogd aanwijzen (zelf regelen) middels het gezagsregister

Heeft u minderjarige kinderen en wilt u uit voorzorg vastgelegd hebben wie de voogd moet worden van uw kinderen als u er niet meer zou zijn, dan kunt u dat zelf regelen middels het gezagsregister.

Er zijn 2 manieren om dit regelen:

  1. Digitaal: u heeft het Burgerservicenummer van uw kind nodig en u logt in met uw DigiD.
  2. Schriftelijk: vul het formulier in en stuur dit samen met de benodigde documenten op naar de rechtbank. Kies de rechtbank die uw woonplaats in het werkgebied heeft.

Benodigde documenten bij schriftelijk aanwijzen voogd:

  • origineel afschrift van de geboorteakte, gedateerd en gewaarmerkt; niet ouder dan 3 maanden (verkrijgbaar bij uw gemeente);
  • kopie van een geldig identiteitsbewijs.

Een digitale aanvraag is gratis. Bij een schriftelijke aanvraag moet u diverse documenten meesturen die u bij uw gemeente opvraagt. Daar zijn kosten aan verbonden. De hoogte van het bedrag verschilt per gemeente.

Voor meer informatie zie HIER