Actueel
Vervallen van wettelijke vakantiedagen

Vervallen van wettelijke vakantiedagen

17 augustus 2020
Categorie: Nieuws

 

Ondanks dat het beklagenswaardige tijden zijn sinds de uitbraak van het coronavirus is de vakantieperiode reeds van start gegaan. Gezien de situatie zal de vakantie er in veel gevallen anders uitzien dan normaal. Toch is het prettig en verstandig om even op adempauze te komen, zeker in deze turbulente periode.

Aantal vakantiedagen

Maar hoe zit het nu eigenlijk met de regelgeving rondom vakantiedagen? De regelgeving inzake vakantiedagen is geregeld in de vakantiewetgeving. In deze wetgeving is bepaald dat werknemers jaarlijks recht hebben op minimaal viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dit houdt dus in dat een werknemer met een arbeidsovereenkomst van 40 uur per week (lees: 5 volle dagen) ten minste recht heeft op 20 vakantiedagen per jaar, waar een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor 32 uur per week recht heeft op 16 vakantiedagen per jaar. Het aantal vakantiedagen wordt voor parttimers dus naar rato berekend. Een werkgever is verplicht een administratie bij te houden met betrekking tot het aantal vakantiedagen van zijn werknemers. U kunt dit dus te allen tijde opvragen.

Vervallen wettelijke vakantiedagen

Vanuit de huidige regelgeving worden werknemers aangemoedigd om de vakantiedagen ook daadwerkelijk op te nemen en deze niet vooruit te schuiven. Dit is om de algehele gezondheid te bevorderen en overbelasting te voorkomen. Vandaar dat de wettelijke vakantiedagen een halfjaar na het einde van het jaar waarin deze opgebouwd zijn, komen te vervallen. Dit houdt praktisch in dat de wettelijke vakantiedagen die, zoals hierboven beschreven in 2019 opgebouwd zijn, per 1 juli 2020 zijn komen te vervallen. In de CAO of de persoonlijke arbeidsovereenkomst kan ten gunste van de werknemer een ruimere vervaldatum zijn vastgelegd. Een werkgever dient u ook hierover te kunnen informeren. 

Vervallen bovenwettelijke vakantiedagen

In de CAO of de persoonlijke arbeidsovereenkomst kan tevens zijn vastgelegd dat de werknemer recht heeft op extra vakantiedagen bovenop dit wettelijk minimum. Voor deze bovenwettelijke vakantiedagen gelden afwijkende vervaldata. Deze vakantiedagen vervallen namelijk pas na 5 jaar. Bovenwettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd in 2019 vervallen dus per 1 januari 2025. Deze verlengde vervaldatum geldt ook voor wettelijke vakantiedagen als de werknemer redelijkerwijs niet in de mogelijkheid is om de vakantiedagen tijdig te benutten, dit bijvoorbeeld als gevolg van ziekte. U hoeft zich over dit onderscheid in eerste instantie geen zorgen te maken; als u vakantiedagen opneemt, neemt u automatisch de dagen op die als eerst vervallen.

Terug