Actueel
Versterking positie zzp’er

Versterking positie zzp’er

22 juli 2020
Categorie: Nieuws

Eerder berichten we al dat het minimumtarief om nog als zelfstandige straks door te kunnen gaan dan wel de zelfstandigenverklaring voor het zzp-tarief aan de bovenkant, dit ter vervanging van de Wet DBA, geen doorgang zal vinden ingaande 1 januari 2021. Reden is (te) grote administratieve lasten, veel onduidelijkheid, geen draagvlak, niet uitvoerbaar en niet haalbaar.

Er komt een webmodule die opdrachtgevers duidelijkheid moet geven over de kwalificatie van de arbeidsrelatie van de opdrachtnemer. Blijkt uit de beantwoording van de vragen, die naar eerlijkheid moeten worden ingevuld in de webmodule, dat er geen sprake is van een dienstbetrekking, dan volgt een opdrachtgeversverklaring en wordt daarmee zekerheid geschapen.

Het handhavingsmoratorium vervalt weliswaar 1 januari 2021, maar de verwachting is toch dat deze datum niet zal worden gehaald met nieuwe wetgeving en dat dit wel eens kan worden uitgesteld naar 1 juli 2021. De verwachting is ook dat alleen een webmodule niet zaligmakend zal blijken te zijn en dat het verstandig is en blijft gewoon een goede overeenkomst van dienstverlening te maken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ex artikel 7:400 BW. Er staan weliswaar modelovereenkomsten op de site van de Belastingdienst, maar het is raadzaam kritisch naar die modelovereenkomsten te kijken. Ze vormen een fiscale basis, maar juridisch zijn ze onvolledig.

Terug