Actueel
Versoberen voorwaartse verliesverrekening m.i.v. 2019

Versoberen voorwaartse verliesverrekening m.i.v. 2019

4 januari 2019
Categorie: Nieuws

Een verlies uit een bepaald jaar kan in de vennootschapsbelasting op 2 manieren worden verrekend.

Carry Back

Het verlies moet als eerste verrekend worden met het (eventuele) verlies van het jaar met de belastbare winst uit het voorgaande jaar. Dit wordt carry back of achterwaartse verliesverrekening genoemd.

Carry Forward

Als er dan nog verlies resteert, moet dit verrekend worden met de winsten van de negen volgende jaren. Dit wordt carry forward of voorwaartse verliesverrekening genoemd.

Wat is er nu gewijzigd met het Belastingplan 2019 ?

De termijn van carry forward wordt beperkt van 9 tot 6 jaar. Dus het is eerder zaak om maatregelen te nemen teneinde verliesverdamping te voorkomen.

Is er een overgangsregeling ?

Verliezen uit 2018 kunnen nog 9 jaar worden verrekend tot en met uiterlijk 2027. Verliezen uit 2019 kunnen nog maar tot en met uiterlijk 2025 worden verrekend.

Terug

ONDERNEMERSUPDATE

arbeidsrecht, subsidies en belastingzaken
Wo. 12 juni | Hattem

Meer info en aanmelden