Actueel
Verslaggevingseisen

Verslaggevingseisen

2 juli 2019
Categorie: Nieuws

Voor eenmanszaken, maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen is de verslaggeving summier geregeld in het Burgerlijk Wetboek. In artikel 10 Burgerlijk Wetboek Boek 2 lid 2 (van toepassing verklaard op eenmanszaken, maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen) is voorgeschreven dat binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en staat van baten en lasten moet worden opgemaakt. Verdere beschermende en regelende wet- en regelgeving ten aanzien van de vorm en inhoud is niet aanwezig.  

Voor privaatrechtelijke rechtspersonen (coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en stichtingen en verenigingen die een of meer ondernemingen in stand houden welke volgens de wet in het handelsregister moeten worden ingeschreven) is ten aanzien van de jaarrekening en het bestuursverslag het Burgerlijk Wetboek Boek 2 Titel 9 van toepassing met uitgebreide wet- en regelgeving ten aanzien van de vorm en inhoud van de jaarrekening en het bestuursverslag.

Bent u benieuwd naar de eisen, verplichtingen en mogelijke vrijstellingen van uw beroep, bedrijf of rechtspersoon voor wat betreft boekhoudplicht en verslaggeving (jaarcijfers)? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Terug