Actueel
Verplichtingen van de ondernemer bij een boekenonderzoek

Verplichtingen van de ondernemer bij een boekenonderzoek

24 april 2019
Categorie: Nieuws

De Belastingdienst kan haar taak niet goed verrichten zonder de medewerking van de ondernemer. Daarom heeft de ondernemer naast rechten diverse plichten zoals:

  • hij/zij moet altijd inzage geven in boeken, bescheiden en andere gegevens die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing ten aanzien van onderneming;
  • hij/zij moet toestaan dat er kopieën, leesbare afdrukken worden gemaakt van de boeken, bescheiden en andere gegevens;
  • hij/zij moet duidelijk, stellig en zonder voorbehoud alle gegevens en inlichtingen  verstrekken die voor de belastingheffing van belang kunnen zijn.

Het niet voldoen aan deze verplichtingen kan leiden tot omkering van de bewijslast en dat geeft de inspecteur dan weer extra machtsmiddelen en dat belooft dan meestal niet veel goeds. 

Dit alles moet natuurlijk in alle redelijkheid gebeuren. Dus er moeten wel redelijke termijnen gesteld worden om zaken aan te leveren e.d.

 

Terug